Sosyal Uygunluk

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim ve yönetim sistemlerinde daima “önce insan” diyerek; çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sosyal uygunluk konularına yaklaşımı; çalışanların farkındalığının artırılmasını, koşulların sürekli iyileştirilmesini, çalışanların bilgi, beceri ve anlayış kazanabilmeleri için periyodik eğitimler almasını, çalışanların edinmiş oldukları bilinç ile sürece katılımını ve danışmasını sağlamayı, çalışanlara yasal süreçler kaynaklı tüm haklarını sağlamayı temel alır.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yaklaşım çerçevesine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak için;

 • Çalışan kişiye rızası dışında fazla mesai veya iş sözleşmesi dışında bir işte çalışma yaptırmamayı,
 • Borca karşılık işgücü, askeri işçi, köle işgücü ve her türlü insan ticareti dâhil olmak üzere zorla çalıştırma yaptırmamayı,
 • Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamayı,
 • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı, yapılması durumunda kanunlarca ve müşteri standartlarında belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine uymayı, yapılan fazla mesainin ücretinin kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplayarak ödemeyi,
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini en az seviyeye indirerek, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı,
 • Çalışanları yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakmamayı,
 • İhtiyaç duyulan pozisyonlar için yasalara uygun ve ayrım gözetmeksizin (yabancı uyruklu işçi, yaklaşım, ücret, cinsiyet, yönelim, din, dil, ırk vb.) istihdam gerçekleştirmeyi,
 • Aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi“ hazırlamayı ve göreve başlamayı kabul eden personele imzalatılarak örneğini teslim etmeyi,
 • Disiplini sağlamak adına disiplin yönetmeliğine uymayı ve bu uygulamada hiçbir şekilde ücret kesintisi yapmayacağını,
 • Çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemeyi ve uygulamayı,

taahhüt eder.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim ve yönetim sistemlerinde daima “önce insan” diyerek; çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sosyal uygunluk konularına yaklaşımı; çalışanların farkındalığının artırılmasını, koşulların sürekli iyileştirilmesini, çalışanların bilgi, beceri ve anlayış kazanabilmeleri için periyodik eğitimler almasını, çalışanların edinmiş oldukları bilinç ile sürece katılımını ve danışmasını sağlamayı, çalışanlara yasal süreçler kaynaklı tüm haklarını sağlamayı temel alır.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yaklaşım çerçevesine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak için;

 • Çalışan kişiye rızası dışında fazla mesai veya iş sözleşmesi dışında bir işte çalışma yaptırmamayı,
 • Borca karşılık işgücü, askeri işçi, köle işgücü ve her türlü insan ticareti dâhil olmak üzere zorla çalıştırma yaptırmamayı,
 • Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamayı,
 • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı, yapılması durumunda kanunlarca ve müşteri standartlarında belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine uymayı, yapılan fazla mesainin ücretinin kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplayarak ödemeyi,
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini en az seviyeye indirerek, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı,
 • Çalışanları yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakmamayı,
 • İhtiyaç duyulan pozisyonlar için yasalara uygun ve ayrım gözetmeksizin (yabancı uyruklu işçi, yaklaşım, ücret, cinsiyet, yönelim, din, dil, ırk vb.) istihdam gerçekleştirmeyi,
 • Aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi“ hazırlamayı ve göreve başlamayı kabul eden personele imzalatılarak örneğini teslim etmeyi,
 • Disiplini sağlamak adına disiplin yönetmeliğine uymayı ve bu uygulamada hiçbir şekilde ücret kesintisi yapmayacağını,
 • Çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemeyi ve uygulamayı,

taahhüt eder.

gaziantep web