İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları korumayı, üretim güvenliği ve işletme güvenliğini sağlamayı ve iş sağlığı ve güvenliği sebebiyle yaşanabilecek kayıpları azaltmayı hedeflemektedir.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iş sağlığı ve güvenliği konularına yaklaşımı; çalışanların farkındalığının artırılmasını, süreçlerin risk odaklı bakış açısıyla sürekli iyileştirilmesini, çalışanların bilgi, beceri ve anlayış kazanabilmeleri için periyodik eğitimler almasını, çalışanların edinmiş oldukları bilinç ile sürece katılımını ve danışmasını sağlamayı, buna bağlı olarak sorumluluklarını yerine getirmelerini temel alır.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yaklaşım çerçevesinde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;

 • Faaliyetlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürülebilir kılmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izlemeyi, mevcut yasal mevzuat hükümlerine uymayı, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Yaralanmaların, meslek hastalıklarının, iş kazalarının önlenmesi ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için, faaliyetleri, amacı, büyüklüğü, bağlamı ve riskleri ile bağlantılı olarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, analiz etmeyi ve tedbirler almayı,
 • Oluşturduğu sistemler ile tüm çalışanlarının ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine katılımını sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve performansını sürekli iyileştirmek için hedefler oluşturmayı, sonuçları izlemeyi ve aksiyon almayı,

taahhüt eder.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları korumayı, üretim güvenliği ve işletme güvenliğini sağlamayı ve iş sağlığı ve güvenliği sebebiyle yaşanabilecek kayıpları azaltmayı hedeflemektedir.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iş sağlığı ve güvenliği konularına yaklaşımı; çalışanların farkındalığının artırılmasını, süreçlerin risk odaklı bakış açısıyla sürekli iyileştirilmesini, çalışanların bilgi, beceri ve anlayış kazanabilmeleri için periyodik eğitimler almasını, çalışanların edinmiş oldukları bilinç ile sürece katılımını ve danışmasını sağlamayı, buna bağlı olarak sorumluluklarını yerine getirmelerini temel alır.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yaklaşım çerçevesinde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;

 • Faaliyetlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürülebilir kılmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izlemeyi, mevcut yasal mevzuat hükümlerine uymayı, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Yaralanmaların, meslek hastalıklarının, iş kazalarının önlenmesi ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için, faaliyetleri, amacı, büyüklüğü, bağlamı ve riskleri ile bağlantılı olarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, analiz etmeyi ve tedbirler almayı,
 • Oluşturduğu sistemler ile tüm çalışanlarının ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine katılımını sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve performansını sürekli iyileştirmek için hedefler oluşturmayı, sonuçları izlemeyi ve aksiyon almayı,

taahhüt eder.

gaziantep web