Enerji Yönetim Sistemi

 ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. enerji kayıplarını azaltmayı, enerji tüketimini iyileştirmeyi, kaynaklarını güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin enerji yönetimi konusuna yaklaşımı; çalışanların farkındalığının artırılmasını, enerji tüketiminin ülke ekonomisine katkı sağlanması odaklı bakış açısıyla sürekli iyileştirilmesini, çalışanların bilgi, beceri ve anlayış kazanabilmeleri için periyodik eğitimler almasını, çalışanların edinmiş oldukları bilinç ile sürece katılımını ve danışmasını sağlamayı, buna bağlı olarak sorumluluklarını yerine getirmelerini temel alır.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yaklaşım çerçevesinde;

 • Faaliyetlerini Enerji Yönetim Sistemi gereklerini karşılamak adına kaynak sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sistemini ve sistemin performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri çalışanlara vermeyi, katılım, teşvik, motivasyon ve iletişimi sağlamayı,
 • Enerji ile ilgili gelişmeleri izlemeyi, mevcut yasal şartlara uymayı, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Enerji Sistemini ve performansını sürekli iyileştirmek için hedefler oluşturmayı, sonuçları izlemeyi ve aksiyon almayı,
 • Ürün ve hizmet tedarikinde enerji bakımından verimli olanları tercih etmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,

taahhüt eder.

 ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. enerji kayıplarını azaltmayı, enerji tüketimini iyileştirmeyi, kaynaklarını güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin enerji yönetimi konusuna yaklaşımı; çalışanların farkındalığının artırılmasını, enerji tüketiminin ülke ekonomisine katkı sağlanması odaklı bakış açısıyla sürekli iyileştirilmesini, çalışanların bilgi, beceri ve anlayış kazanabilmeleri için periyodik eğitimler almasını, çalışanların edinmiş oldukları bilinç ile sürece katılımını ve danışmasını sağlamayı, buna bağlı olarak sorumluluklarını yerine getirmelerini temel alır.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yaklaşım çerçevesinde;

 • Faaliyetlerini Enerji Yönetim Sistemi gereklerini karşılamak adına kaynak sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sistemini ve sistemin performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri çalışanlara vermeyi, katılım, teşvik, motivasyon ve iletişimi sağlamayı,
 • Enerji ile ilgili gelişmeleri izlemeyi, mevcut yasal şartlara uymayı, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Enerji Sistemini ve performansını sürekli iyileştirmek için hedefler oluşturmayı, sonuçları izlemeyi ve aksiyon almayı,
 • Ürün ve hizmet tedarikinde enerji bakımından verimli olanları tercih etmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,

taahhüt eder.

gaziantep web