Çevre Yönetim Sistemi

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.  çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çevre yönetimi konusuna yaklaşımı; çalışanların farkındalığının artırılmasını, çalışanların bilgi, beceri ve anlayış kazanabilmeleri için periyodik eğitimler almasını, çalışanların edinmiş oldukları bilinç ile sürece katılımını ve danışmasını sağlamayı ve buna bağlı olarak sorumluluklarını yerine getirmelerini, çevresel etkileri azaltmaya yönelik üretim tekniklerinin kullanılmasını, atık geri kazanımı ve geri dönüşüm faaliyetlerini temel alır.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yaklaşım çerçevesinde;

 • Faaliyetlerini Çevre Yönetim Sistemi gereklerini karşılamak adına kaynak sağlamayı,
 • Çevre Yönetim Sistemini ve sistemin performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri çalışanlara vermeyi, katılım, teşvik, motivasyon ve iletişimi sağlamayı,
 • Çevre ile ilgili gelişmeleri izlemeyi, mevcut yasal şartlara uymayı, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Çevre Yönetim Sistemini ve performansını sürekli iyileştirmek için hedefler oluşturmayı, sonuçları izlemeyi ve aksiyon almayı,
 • Geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranını iyileştirmeyi,
 • Prosesleri kaynaklı kirliliği önlemeyi, önleyemediği noktada azaltmayı,
 • Sürdürülebilir kaynaklara yönelmeyi ve çevreyi korumayı,

taahhüt eder.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.  çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çevre yönetimi konusuna yaklaşımı; çalışanların farkındalığının artırılmasını, çalışanların bilgi, beceri ve anlayış kazanabilmeleri için periyodik eğitimler almasını, çalışanların edinmiş oldukları bilinç ile sürece katılımını ve danışmasını sağlamayı ve buna bağlı olarak sorumluluklarını yerine getirmelerini, çevresel etkileri azaltmaya yönelik üretim tekniklerinin kullanılmasını, atık geri kazanımı ve geri dönüşüm faaliyetlerini temel alır.

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yaklaşım çerçevesinde;

 • Faaliyetlerini Çevre Yönetim Sistemi gereklerini karşılamak adına kaynak sağlamayı,
 • Çevre Yönetim Sistemini ve sistemin performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri çalışanlara vermeyi, katılım, teşvik, motivasyon ve iletişimi sağlamayı,
 • Çevre ile ilgili gelişmeleri izlemeyi, mevcut yasal şartlara uymayı, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Çevre Yönetim Sistemini ve performansını sürekli iyileştirmek için hedefler oluşturmayı, sonuçları izlemeyi ve aksiyon almayı,
 • Geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranını iyileştirmeyi,
 • Prosesleri kaynaklı kirliliği önlemeyi, önleyemediği noktada azaltmayı,
 • Sürdürülebilir kaynaklara yönelmeyi ve çevreyi korumayı,

taahhüt eder.

gaziantep web