ANSA – Yönetim Sistemi Faaliyetleri

ANSA Ambalaj, Yönetim Sistemlerine Yatırımını Sürdürüyor: Yeni Personeller için ISO Eğitimleri

ANSA Ambalaj, sürdürülebilirlik ve bütünsel yönetim sistemlerine olan bağlılığını pekiştirmek amacıyla yeni gelen personeline özel olarak ISO 9001:2015 ve ISO 19011 eğitimlerini sunuyor. Bu adım, şirketin kalite ve iş sürekliliği alanındaki üstün performansını sürdürme ve geliştirme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Yeni personelin, uluslararası kabul görmüş standartlar olan ISO 9001:2015 ve ISO 19011 hakkında derinlemesine bilgi edinmesine olanak tanıyan bu eğitimler, ANSA Ambalaj’ın sadece kaliteye değil aynı zamanda iş sürekliliği ve müşteri memnuniyetine de verdiği önemi yansıtıyor. Şirket, bu eğitimlerle çalışanlarının iş süreçlerine daha bütünsel bir bakış açısı kazanmalarını ve sürekli iyileştirme prensiplerine katkı sağlamalarını hedefliyor.

ANSA Ambalaj’ın üst yönetimi, bu eğitimlerin yeni personelin şirket kültürüne daha hızlı adapte olmalarına yardımcı olduğuna inanıyor. Ayrıca, yönetim sistemlerine bütünsel katılımın işletme genelinde daha etkili sonuçlar doğurduğuna olan güçlü inançlarını yinelemektedir.

ANSA Ambalaj’ın yeni personeline yönelik olarak sunduğu ISO eğitimleri, şirketin gelecekteki büyümesini ve başarısını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yönetim sistemlerine olan bağlılıklarını vurgulayan bir iş kültürü oluşturuyor. Bu adım, ANSA Ambalaj’ın sektördeki öncü konumunu daha da güçlendiriyor.

ANSA Ambalaj, ISO 9001:2015 ve ISO 19011 eğitimlerinin tamamlanmasında büyük katkıları olan Sayın Yusuf Topal‘a teşekkürlerini sunar.

21.09.2023

gaziantep web