ANSA – Yönetim Sistemi Faaliyetleri

TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi!

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2022 yılından bu yana enerji verimliliğini koruma amacıyla yoğun çaba sarf ederek altyapısını hazırlamış ve bu önemli konuyu şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Enerji verimliliği, sürdürülebilirliğin temel taşlarından biri olarak kabul edilirken, ANSA Ambalaj, bu ilkeyi benimsemek ve uygulamak konusundaki kararlılığını ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri sertifikası ile taçlandırmıştır.

Şirketimiz, 1-2-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen titiz denetim sonucunda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri sertifikasını almıştır. Bu sertifika, enerji yönetimi alanında uluslararası kabul gören en yüksek standartları karşılayan ANSA Ambalaj’ın taahhüdünün ve mükemmeliyetine olan bağlılığının bir göstergesidir.

Enerji verimliliği, çevresel etkileri en aza indirgemek ve kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmak açısından büyük bir öneme sahiptir. ANSA Ambalaj olarak, bu sertifika ile birlikte, enerji verimliliğini artırmak ve enerji maliyetlerini azaltmak için sürekli çaba göstermeye devam edeceğiz.

Bu önemli başarıyı elde etmemizde katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Gelecekte de sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanındaki çabalarımızı sürdürerek, hem işimiz hem de çevremiz için olumlu bir etki yaratmaya devam edeceğiz. ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bu önemli adımın ardından daha da büyük hedeflere ulaşmak için kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.

15.09.2023

Ansa - Yeşil Enerji

Ansa - Yeşil Enerji

gaziantep web