ANSA – Yeşil Enerji Faaliyetleri

ANSA Ambalaj, Yeşil Dönüşümle Çevreye Katkı Sağlıyor!

ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, çevre dostu uygulamalara verdiği önemi vurgulayarak, 2021 yılından bu yana yürüttüğü sürdürülebilirlik projeleri kapsamında önemli adımlar atmıştır. Şirket, geri dönüşüm tesisinden çatıdaki güneş panellerine kadar çeşitli projelerle çevreye katkıda bulunmuştur.

En son olarak, Gaziantep Araban bölgesindeki 45.000 m2 arazi üzerine kurulu 2.6 MW gücündeki güneş enerjisi santrali de devreye alınmıştır. Şirketin 2021 yılında başlattığı yeşil enerji projeleri kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar, yıllık ortalama enerji tüketiminin %85’ini karşılamaktadır. Gaziantep Araban’daki güneş enerjisi santrali, 27 Kasım 2023 tarihinde yapılan geçici kabul ile devreye alınmıştır.

ANSA Ambalaj, bu başarılı projelerle sadece kendi sürdürülebilirlik hedeflerine değil, aynı zamanda bölgesinde ve sektöründe liderliğe ulaşma hedefine de büyük bir adım atmıştır. Şirket, yeşil enerji kullanımının çevre üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, bu tür uygulamaların küresel ölçekte çevre dostu bir geleceğe katkı sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirtmektedir.

ANSA, yeşil enerjiye olan güçlü bağlılığıyla sektöre öncülük etmeye ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.

Video

gaziantep web