ANSA- Model Fabrika Lansmanı

Gaziantep Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri 3. Lansman Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez‘in ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Gaziantep’in depremin ardından hızla toparlandığını ve umut kaynağı olduğunu vurgulayarak, milli teknoloji hamlesinin katma değerli ve teknolojik üretimi teşvik ettiğini belirtti. Model Fabrikaların, yalın, dijital ve rekabetçi üretimin anahtarları olduğuna dikkat çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeşil dönüşümün sanayi ve ihracatçılar için önemli olduğunu ve 2026’ya kadar atılması gereken adımların bulunduğunu söyledi. Planlama yapmanın önemine vurgu yaptı ve sürdürülebilir bir ihracat için zamanla yarışıldığını ifade etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, firmaların pilot hatlarda verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Model fabrikada 22 farklı modül ile danışmanlık hizmeti sunduklarını ve bugüne kadar 54 firma için öğren-dönüş eğitimleri verdiklerini açıkladı. Projelerine katılan firmaların verimliliklerini yüzde 60 ile yüzde 80 arasında artırdığını ve 20 firmaya Y.O.D.A olgunluk değerlendirme analizi uyguladıklarını söyledi. Önümüzdeki aylarda daha fazla firma için eğitimlerin başlayacağını belirtti.

ANSA Ambalaj yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Erinç Dalgıç, yalın üretim yolculuğunun başlangıcında önemli adımlara dikkat çekti. Yalın üretim sürecine başlarken özellikle aşağıdaki noktalara odaklanmanın kritik olduğunu vurguladı:

  1. İlkeleri Anlama: Yalın üretim, temel ilkelerin anlaşılmasıyla başlar. İlkeler arasında israfsızlık, sürekli iyileştirme, çalışan katılımı ve müşteri odaklılık gibi kavramlar bulunur. Bu ilkelerin sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.
  2. Değer Akışı Analizi: Erinç Dalgıç, işletmelerin ürün veya hizmetlerinin akışını baştan sona incelemeleri gerektiğini belirtti. Bu adım, gereksiz süreçleri ve kaynakları tanımlamak için önemlidir.
  3. İsrafın Tanımlanması: Yalın üretimin merkezinde israfın azaltılması bulunur. Erinç Dalgıç, işletmelerin israfı belirlemesi ve elimine etmesi gerektiğini söyledi. Bu, zaman, malzeme ve işgücü gibi kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar.
  4. Çalışan Katılımı: Yalın üretim, çalışanların sürekli olarak süreçleri iyileştirmelerini teşvik eder. Erinç Dalgıç, çalışanların fikirlerini değerlendirmesini ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmesini önerdi.
  5. Eğitim ve Bilinçlendirme: Yalın üretim felsefesini işletmenin tüm çalışanlarına yaymak önemlidir. Erinç Dalgıç, eğitim programlarının ve bilinçlendirme çabalarının bu sürecin başarısını artırabileceğini belirtti.

Erinç Dalgıç, yalın üretim yolculuğunun işletme için önemli bir dönüşüm gerektirdiğini ve bu sürecin uzun vadeli bir çaba gerektirdiğini vurguladı. Ancak bu yolculuğun işletmelere daha fazla verimlilik, kalite ve rekabetçilik getireceğini söyledi.

ANSA Ambalaj yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Erinç Dalgıç’a programa katılımı ve katkıları nedeniyle ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. için plaket takdim edildi.

19.09.2023

gaziantep web